LoginSnežičev križ

Foto: Mitja Erjavec 2009

Snežičev križ

Snežičev križ - Slika 1

Opis

Križ se nahaja na severnem delu domačije Snežič. Je lesen, ima kip Jezusa Kristusa.

Legenda, zgodovina, pravljica

Zakaj je križ postavljen na tem mestu se ne ve. Stoji na tromeji treh kmetij in sicer Snežičeve, Tumplove in Šušnikove kmetije.

VIR: Ivanka Žavcer(2009).

Upodobljeni motivi / napisi

Napis INRI nad kipom.

Občina

Radlje ob Dravi

Geografska določitev lege

Križ se nahaja ob cesti ki vodi do Tumplove kmetije, Šentjanž pri Radljah 15.
Št. Janž pri Radljah 15
2360 Radlje ob Dravi

Čas nastanka

ni znan

Lastnik / Varuh

Žavcer Ivanka

Povezave k leksikonu