LoginGrajfova kapelica

Foto: Srečko Štajnbaher 2009

Širši ambient ob kapelici

Grajfova kapelica - Slika 1

Foto: Srečko Štajnbaher 2009

Ambient ob kapelici iz SV smeri.

Grajfova kapelica - Slika 2

Foto: Srečko Štajnbaher 2009

Ambient ob kapelici iz zahodne smeri.

Grajfova kapelica - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Ob nekdanji poti k cerkvi sv. Janeza Nepomuka stoji kapelica zaprtega tipa s polkrožnim oltarnim zaključkom in skodlasto dvokapno streho. V kapelico vodi sedlasto oblikovan vhod z lesenimi vratnicami. Notranjščina je banjasto obkana, v njej stoji na oltarni menzi razpelo s Križanim.
Kapela je baročna in je dopolnilo k ambientu bližnje baročne cerkve. Kapela stoji ob lipi.

Občina

Radlje ob Dravi

Evidenčna številka dediščine

8169

Geografska določitev lege

Št. Janž pri Radljah, južno pod domačijo Grajf
Št. Janž pri Radljah 45
2360 Radlje ob Dravi

Čas nastanka

18. stoletje

Lastnik / Varuh

Marjana in Mihael Jurač, Dobrava 40, Dobrava

Povezave k leksikonu