LoginVojaška opazovalnica na Kapunarju

Foto: Karla Oder 2009

Vojaška opazovalnica na Kapunarju

Vojaška opazovalnica na Kapunarju - Slika 2

Opis

Danes je od opazovalnice ostal le okrogel betonski temelj, v katerem so bili usidrani nosilni stebri te opazovalnice.

Legenda, zgodovina, pravljica

V letu 1938, v času »anšlusa«, je prišlo do napetosti na meji med kraljevino Jugoslavijo in Avstrijo, zato so Jugoslovanski vojaki zgradili leseno opazovalnico visoko preko 30 m, ki je imela na vrhu tudi anteno s strelovodom. Pri raziskavi terena, na katerem se je nahajala opazovalnica, so bili odkriti betonski temelji, v katerih so bili usidrani nosilni stebri te opazovalnice. Na glavnem nosilnem temelju je izklesana letnica 1937, kar potrjuje tudi pričevanje domačinov. Pri izkopavanju in pregledovanju terena se je našla bakrena pletenica premera 8-10 mm, za katero je menil radeljski radioamater, da je verjetno služila kot strelovod ali antena. Opazovalnica je bila zanimiva zaradi izgradnje na težko dostopnem terenu in zaradi tega, ker je bil iz nje razgled na celotno pokrajino na Avstrijski strani.
Ta opazovalnica na tem koncu Kozjaka pa ni bila edina. Po pričevanju domačinov so našli ostanke še ene opazovalnice blizu cerkve sv. Pankracija, ki je bila zgrajena kot eno stebrna opazovalnica z jeklenimi klini brez lestve. Kapunarska opazovalnica pa je bila pet stebrna z lestvijo.


VIR: Mirko Kogelnik (2009).

Upodobljeni motivi / napisi

Napis letnice postavitve (1937)

Občina

Radlje ob Dravi

Geografska določitev lege

Na meji med Republiko Slovenijo in Avstrijo, na Kapunarju
Kapunar
2360 Radlje ob Dravi

Čas nastanka

1937

Povezave k leksikonu