LoginRazvaline gradu Marenberg

Foto: Lilijana Onuk 2010

Ohranjeno obzidje gradu Marenberg

Razvaline gradu Marenberg - Slika 1

Opis

Od Marenberškega gradu so danes vidne le še ruševine oziroma ostanek zidu. Po požaru leta 1697se grad ni več obnavljal, njegovo funkcijo je prevzel t.i. Spodnji grad ali grajska pristava, ki je bolj znana pod imenom Dvorec.

Legenda, zgodovina, pravljica

Albert Trušenjski-Marenberški je nad vasjo dal zgraditi grad, ki se prvič omenja leta 1193 in je postal osrednja točka Radelj. Grad je bil zgrajen na ozemlju šentpavelskega samostana, vendar slednji ni dal dovoljenja za njegovo izgradnjo. V 12. stoletju se je na tem območju razvila provinca Radelach, njeno središče je postala gručasta vas Radela, Radlje, ki je bila prvič omenjena leta 1161. Območje je doživelo večji razvoj v 13. stoletju s prihodom Sigfrida Marenberškega na oblast. S Sigfridom se je območje, predvsem pa Radlje razvijalo v pomembno gospodarsko in tudi prometno središče. Sigfrid je bil tudi tisti, ki je skupaj s svojo materjo Gizelo leta 1251 ustanovil dominikanski samostan v Marenbergu. Zelo zanimivo je tudi dejstvo, da se imeni vasi, torej Radlje in Marenberg, vse do 14. stoletja menjujeta. Iz listin pa je jasno razvidno, da gre pri uporabi obeh imen za isti kraj. Kljub vsemu se je po izgradnji marenberške trdnjave za vas bolj prijelo ime Marenberg

VIR: Jože Mlinarič, Marenberški dominikanski samostan 1251-1782, Mohorjeva družba, Celje, 1997, str. 10, 25; http://www.geoprostor.net (19. 11. 2009); Mateja Jevšnik, Radlje nekoč in danes. Samozaložba, Radlje ob Dravi, 2004, str. 18, 19; http://www.radlje.si (29. 9. 2008).

Občina

Radlje ob Dravi

Evidenčna številka dediščine

EŠD 8140

Geografska določitev lege

Na hribu nad naseljem Radlje.

Čas nastanka

12. stoletje

Lastnik / Varuh

Občina Radlje ob Dravi

Povezave k leksikonu