LoginVodna učna pot Vuhreščica

Foto: IZI Foto 2009

Obnovljeno vodno korito

Vodna učna pot Vuhreščica - Slika 1

Foto: IZI Foto 2009

Cerkev sv. Lovrenca in kapela pri Vuhreščici

Vodna učna pot Vuhreščica - Slika 2

Foto: IZI Foto 2009

Potok Vuhreščica in HE na njem

Vodna učna pot Vuhreščica - Slika 3

Foto: IZI Foto 2009

Mravljakova ledenica

Vodna učna pot Vuhreščica - Slika 4

Foto: IZI Foto 2009

Mravljakov izvir

Vodna učna pot Vuhreščica - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Na označenih tablah vodne poti so zastopane naravnogeografske in družbeno geografske danosti območja v okolici Vuhreščice. Izpostavljena je voda kot povezovalka med zgodovino in sedanjostjo in kot odločilen element v razvoju Vuhreda. S tem je ohranjen del naravne in kulturne dediščine.

Postaje vodne učne poti so:

1. Ponovno oživljna vodna korita;
2. Cerkev sv. Lovrenca;
3. Hidroelektrarna in slap na Vuhreščici;
4. Prisluhnimo potoku Vuhreščica;
5. Ledenica, Mravljakovo korito in Štepih;
6. Pešpot ob Vuhreščici.

VIR: Ana Vovk Korže, Vesna Jurač, Vodna učna pot Vuhreščica. Filozofska fakulteta: Mednarodni center za ekoremediacije, Maribor, 2008; http://www.vuhred.net (10. 11. 2009).

Občina

Radlje ob Dravi

Geografska določitev lege

V okolici Vuhreščice
Vuhred
2365 Vuhred

Čas nastanka

2008

Povezave k leksikonu