LoginNapečnikova kašča

Foto: Lilijana Medved 2009

Pogled na Napečnikovo kaščo

Napečnikova kašča - Slika 1

Foto: Lilijana Medved 2009

Delno ohranjena poslikava čelnega zatrepa kašče z nabožnim motivom

Napečnikova kašča - Slika 2

Foto: Lilijana Medved 2009

Lesene stene kašče, grajene iz tesanih tramov

Napečnikova kašča - Slika 3

Foto: Lilijana Medved 2009

Letnica 1875 nad kletnim vhodom

Napečnikova kašča - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Pri Napečniku se je v sklopu novejših stavb ohranila stara podkletena kašča z letnico 1875 nad kletnimi vrati. Stavba je podolžnega tlorisa, postavljena ob hrib. Streha je obnovljena dvokapnica, krita s skodli. Kletni del je zidan, obokan, kašča nad kletjo pa je lesene tramovne konstrukcije. V zadnjem delu objekta se nahaja delno ohranjena klasična preša za sadje. Čez cestno fasado kašče poteka nad kletjo lesen gank. Na lesenem čelnem zatrepu, orientiranem proti ostalim domačijskim stavbam, je slabo ohranjena preprosta poslikava z nabožnim motivom.

Občina

Radlje ob Dravi

Geografska določitev lege

Št. Janž pri Radljah 55. Severozahodno od cerkve Sv. Janeza
Št. Janž pri Radljah 55
2360 Radlje ob Dravi

Čas nastanka

1875

Lastnik / Varuh

Peter Oblak

Povezave k leksikonu