LoginTrunkovo razpelo

Foto: IZI FOTO 2009

Trunkovo razpelo

Trunkovo razpelo - Slika 1

Foto: IZI FOTO 2009

Trunkovo razpelo

Trunkovo razpelo - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Temelji so zidani, spredaj je lesena ograja in greda za rože. Streha je prekrita s skodlami, s pločevinastim vrhom in križem nad njim.

Legenda, zgodovina, pravljica

Razpelo je pred vojno in še leta 1978 bilo zadnja postaja procesije po vuhreškem polju. Prvotno je bilo razpelo ob cesti proti Orlici. Karli Kristan, Trunkov gospodar, je razpelo prenesel in uredil v pokriti trikotni in leseni uti.

VIR: Frida Mravljak (2009).

Občina

Radlje ob Dravi

Geografska določitev lege

Vzhodno od Vuhreda proti Vuhreškemu polju, na domačiji Trunk, Vuhred 167.
Vuhred 167
2365 Vuhred

Čas nastanka

19. stoletje

Lastnik / Varuh

Karel Planinšec

Povezave k leksikonu