LoginMarhlova kapelica

Foto: Srečko Štajnbaher 2009

Pogled na kapelico iz severne strani.

Marhlova kapelica - Slika 1

Opis

Kapelica pravokotnega tlorisa s polkrožnim zaključkom je pokrita s strmo pločevinasto piramidalno streho. Fasade členijo šilaste odprtine.
Marhlova kapela je postavljena v spomin na sina, predvidenega naslednika kmetije, ki se do leta 1922 ni vrnil iz prve svetovne vojne. Ob odhodu je namreč izrazil željo, da naj mu blizu hiše postavijo znamenje, če se ne vrne domov.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelica je bila postavljena v spomin sinu, ki se ni vrnil iz I. svetovne vojne.

Občina

Radlje ob Dravi

Evidenčna številka dediščine

18271

Geografska določitev lege

Remšnik, ob domačiji Zgornji Marhl (Remšnik 36)
Remšnik 36
2360 Radlje ob Dravi

Čas nastanka

1922, prva četrtina 20. stoletja

Lastnik / Varuh

Anton in Marija Rebernik, Remšnik 36, Remšnik

Povezave k leksikonu