LoginKriž pri pokopališču Radlje

Foto: IZI Foto 2009

Križ ob pokopališču Radlje

Križ pri pokopališču Radlje - Slika 1

Foto: IZI Foto 2009

Križ pri pokopališču Radlje

Križ pri pokopališču Radlje - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Gre za leseno razpelo s križanim. Razpelo je na vrhu zaščiteno s strešico.

Legenda, zgodovina, pravljica

Razpelo je bilo najbrž postavljeno okoli leta 1905, ko so staro marenberško pokopališče pri cerkvi opustili in uredili novo in prostornejše na vzhodnem obrobju trga, ki je še danes. Postavili so ga ob cesti, na odcepu glavne ceste proti pokopališču. V novejšem času so cestni odcep nekoliko prestavili.

VIR: Mateja Jevšnik, Zgodovina župnije Radlje. Radlje ob Dravi, 2008; http://www.geoprostor.net (2. 11. 2009).

Občina

Radlje ob Dravi

Geografska določitev lege

Ob glavni cesti Maribor - Dravograd, na nekdanjem cestnem odcepu, ki je vodil k pokopališču.
Mariborska cesta
2360 Radlje ob Dravi

Čas nastanka

Začetek 20. stoletja, okoli leta 1905

Povezave k leksikonu