LoginSlanikova kašča

Foto: Lilijana Medved 2009

Stranska fasada kašče, z vhodom v zidano klet in vidno tramovno konstrukcijo lesenega dela stavbe.

Slanikova kašča - Slika 1

Foto: Lilijana Medved 2009

Vhodna, pritlična fasada kašče z vidno kladno konstrukcijo in vogalnimi zvezami.

Slanikova kašča - Slika 2

Foto: Lilijana Medved 2009

Vhod v kaščo, z originalnimi vrati vlesenem pravokotnem okvirju.

Slanikova kašča - Slika 3

Foto: Lilijana Medved 2009

Kašča ima ohranjeno originalno, ročno kovano vratno okovje.

Slanikova kašča - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Lesena cimprana kašča z zidano kletjo je kvadratnega tlorisa, prekriva jo sekundarna dvokapna streha, krita s salonitnimi ploščami. Prvotno je bila streha stma čopasta dvokapnica, krita s skodli. Kašča ima na zadnji fasadi pod skupno streho lesen podaljšek, kjer se je do nedavnega nahajala klasična preša za sadje. Preprosta stavba je kljub degradaciji ohranila osnovni tloris, tipične arhitekturne elemente ter kvalitetne detajle stavbnega pohištva.

Legenda, zgodovina, pravljica

Slanikova kašča danes nima več takšne funkcije kot v preteklosti. Kletni prostori še vedno služijo svojemu namenu. Irena Pačnik pravi, da je ni boljše kleti, kot je ta v kašči. Preše nimajo več, prav tako ne meljejo več žita. Kašče za shranjevanje žita so še, vendar so prazne. Irena Pačnik pravi, da so se časi spremenili. Kmetje ne sejejo več žita in pšenice, zato tudi žita ne meljejo več.

VIR: Irena Pačnik (2009)

Občina

Radlje ob Dravi

Evidenčna številka dediščine

8190

Geografska določitev lege

Kašča sodi v sklop domačije Radelca 17, ki leži tik ob državni meji, v bližini cerkve sv. Urbana.
Radelca 17
2360 Radlje ob Dravi

Čas nastanka

19. stoletje

Lastnik / Varuh

Irena Pačnik

Povezave k leksikonu