LoginGrob borca za severno mejo Matija Glada

Foto: Lilijana Onuk 2010

Grob borca za severno mejo, Matija Glada

Grob borca za severno mejo Matija Glada - Slika 1

Opis

Na Radeljskem pokopališču je grob z nagrobnikom iz granita, posvečen borcu za severno mejo Matiji Gladu, naredniku Koroškega planinskega peš polka, ki je padel 8. maja 1919 v bojih za Dravsko dolino.

Legenda, zgodovina, pravljica

Leta 1922 so na pobudo in s sredstvi društva Narodna obramba postavil nagrobnik borcu za severno mejo Matiji Gladu. V letih 1919-1920 so potekali boji za osvoboditev naše severne meje in mnogo prostovoljcev generala Maistra in Malgaja je pokopanih vzdolž te meje. Spomenik enemu padlemu borcu je hkrati pomnik teh odločilnih bojev ter končne priključitve Dravske doline k novi državi.

VIR: Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, številka 21, september 1995, str. 423, 424; http://www.geoprostor.net (19. 11. 2009).

Upodobljeni motivi / napisi

Na nagrobniku je napis:
MATIJA GLAD
narednik slov. plan. polka
rojen 1890 v Brezniku na Kranjskem,
padel za svobodo Dravske doline
8. maja 1919
Slava mu!

Občina

Radlje ob Dravi

Evidenčna številka dediščine

EŠD 8222

Geografska določitev lege

Pokopaliče v Radljah ob Dravi
Mariborska cesta
2360 Radlje ob Dravi

Čas nastanka

Leta 1922

Povezave k leksikonu