LoginIrglova kapelica

Foto: Nina Nahtigal 2009

Kapelica po obnovi.

Irglova kapelica - Slika 1

Opis

Kapelica pravokotnega tlorisa s polkrožnim zaključkom je pokrita z opečno dvokapnico. Fasade členijo neogotski elementi - šilasta vhodna odprtina z dvokrilnimi lesenimi vratnicami in šilasti okenski odprtini.
Nastala je v začetku 20. stoletja.

Občina

Radlje ob Dravi

Evidenčna številka dediščine

18258

Geografska določitev lege

Dobrava, v bližini hiše Dobrava 25 c
Dobrava 25 c
2360 Radlje ob Dravi

Čas nastanka

prva četrtina 20. stoletja

Lastnik / Varuh

Albina in Jožef Verdinek, Dobrava 25 c, Dobrava

Povezave k leksikonu