LoginSvečeva kapelica

Foto: Milan Piko 2006

Svečev križ

Svečeva kapelica - Slika 1

Foto: Uši Sereinig 2009

Svečev križ, Dobri pastir

Svečeva kapelica - Slika 2

Foto: Uši Sereinig 2009

Svečev križ, notranjost

Svečeva kapelica - Slika 3

Foto: Uši Sereinig 2009

Svečev križ, notranjost 2

Svečeva kapelica - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Svečev križ je večja zidana kapelica z dvokapno streho in valovito kritino. Hišno kapelico obdaja ograjen vrtiček. V notranjosti stoji oltarček z industrijskimi kipci, svetniške slike, nadalje oljenka, marmorna plošča s posvetilom in rožice.
Fresko na pročelju in v notranjosti je poslikal Jožef Štefan.

Kapelica stoji na zasebnem zemljišču in ni prosto dostopna.

Legenda, zgodovina, pravljica

Svečev križ je leta 1971 postavil Viktor Oman, da je izpolnil svojo zaobljubo za srečno vrnitev iz vojne.
Včasih je bila pri tej kapelici večkrat sveta maša, danes pa se ob njej zberejo le še ob procesiji na god sv. Ane, ko je v Dobu žegnanje in tu preberejo prvi evangelij.

Upodobljeni motivi / napisi

Dobri pastir z množico ovac na pročelju.
Notranjost:
Križev pot
Slike (table): med drugim: sv. Anton, evangelist Luka, sedeča Marija Kraljica s kronanim Sinčkom.
Kip stoječe Marije in angela, ki moli.

Posvetilo na marmorni plošči v kapelici:
Viktor Oman, rojen 24. 11. 1920, ranjen 19. 5. 1942.
Mati se je žalostila,
ko me je tuja roka v svet vodila
in me težko ranila.
Manjiška Kraljica, v sili vsakemu vodnica
pa mi je ob stran stopila
in me je domov vodila.
Bog pa, ki je vsa pravica,
je pa tudi meni priča.
Zahvala za vrnitev.

Občina

Pliberk/Bleiburg

Geografska določitev lege

Na dvorišču pri p. d. Svetiču, Dob 30
Aich/Dob 30
9150 Aich/Dob

Čas nastanka

1971

Umetnik / Umetnica

Jožef Stefan

Lastnik / Varuh

Druž. Oman, p. d. Svec

Povezave k leksikonu