LoginVodnjak – Freyungsbrunnen

Foto: Milan Piko 2006

Vodnjak na Glavnem trgu

Vodnjak – Freyungsbrunnen - Slika 1

Foto: Milan Piko 2006

Vodnjak na Glavnem trgu 2

Vodnjak – Freyungsbrunnen - Slika 2

Foto: Milan Piko 2006

Vodnjak in žleb

Vodnjak – Freyungsbrunnen - Slika 3

Foto: Milan Piko 2012

Vodnjak Kiki Kogelnik - Freyungsbrunnen
krila z dobrotniki

Vodnjak – Freyungsbrunnen - Slika 4

Foto: Norbert Cech 05.10.2006

Vodnjak – Freyungsbrunnen - Slika 5

Foto: Norbert Cech 29.09.2007

Vodnjak – Freyungsbrunnen - Slika 6

Foto: Norbert Cech 29.09.2007

Vodnjak – Freyungsbrunnen - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Ob 600-letnici pliberškega jormaka so na Glavnem postavili vodnjak, ki ga je oblikovala umetnica Kiki Kogelnik iz Pliberka. Okroglo marmorno korito krasi krilati vol, ki pljuva vodo. Vol je atribut evangelista Luke in hkrati mestni grb. Od leta 2005 vodnjak in kužno znamenje povezuje marmorni vodni žleb.

Legenda, zgodovina, pravljica

Ob vodnjaku „Freyungsbrunnen“ vsako leto 14 dni pred pliberškim jormakom postavijo tržno znamenje, „frajungo“, kot znak prostega trga.

Iz: Po poteh koroške kulturne dediščine Občine Prevalje in Mestne občine Pliberk: monografija / Auf den Wegen des Kärntner Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde Bleiburg: Monographie. Bleiburg, Prevalje: Občina 2006, str. 96.

Doslejšne pripombe:

31.07.2010 | 11:31 | Josef Suntinger

einige Fotos ergänzt

Stran 1 od 1 |

Upodobljeni motivi / napisi

Krilati vol

Občina

Pliberk/Bleiburg

Geografska določitev lege

Na Glavnem trgu v Pliberku pred občinsko hišo
Hauptplatz
9150 Bleiburg/Pliberk

Čas nastanka

1993

Umetnik / Umetnica

Kiki Kogelnik

Lastnik / Varuh

Občina Pliberk

Povezave k leksikonu