LoginKužno znamenje

Foto: Milan Piko 2006

Kužno znamenje na Glavnem trgu

Kužno znamenje - Slika 1

Foto: Milan Piko 2006

Kužno znamenje, Marijin kip

Kužno znamenje - Slika 2

Foto: Milan Piko 2006

Kužno znamenje, sv. Boštjan

Kužno znamenje - Slika 3

Foto: Milan Piko 2006

Kužno znamenje, Frančišek Ksaver

Kužno znamenje - Slika 4

Foto: Milan Piko 2006

Kužno znamenje, votlinica sv. Rozalije

Kužno znamenje - Slika 5

Foto: Milan Piko 2006

Kužno znamenje, sv. Rozalija

Kužno znamenje - Slika 6

Foto: Milan Piko 2006

Kužno znamenje, napis

Kužno znamenje - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Reprezentativno zahvalno kužno znamenje na Glavnem trgu – kot ga ima praviloma vsako mesto – je za mali Pliberk izredno ambiciozno zastavljeni marmorni spomenik iz leta 1724. Na visokem, vitkem stebru je kip Brezmadežne, tipa Maria Victoria.
Na masivnem podstavku sta kipa, na levi sv. Boštjan, na desni sv. Frančišek Ksaverij, velike črke v latinskem tekstu pa naj bi sestavljali popularno molitev proti kugi.
V podstavku je narejena votlinica sv. Rozalije, ki je patrona vseh prelepih koroških Zalk, nekoč pa je bila glavna priprošnjica proti kugi.

Iz: Breda Vilhar, Milan Piko: Die sakralen Denkmäler des Dekanats Bleiburg / Cerkvena likovna dediščina v dekaniji Pliberk, Celovec: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, 2006, str. 20.

Legenda, zgodovina, pravljica

Znamenje so postavili po zaobljubi za končno umiritev kuge leta 1715.
Kip Brezmadežne, tipa Maria Victoria, se je posebno razširil v Avstriji po 30-letni vojni v spomin na zmago na Beli gori leta 1620, ko je cesar Ferdinand II. oklical Marijo za »Generalissimo« v borbi za pravo vero.
Tukaj je četrta evangelijska postaja procesije na god sv. Petra in Pavla, ki jima je posvečena župnijska cerkev v Pliberku.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis nad votlinico sv. Rozalije:
S ROSALIA I PEST IFER AELV F
ADVOCATRIX DEFENDOS

Napis na marmorni plošči:
FER VENTER
SV BSIDIANTE
MAGISTRATV
AC
BENEFAC
TORIBVS

Občina

Pliberk/Bleiburg

Geografska določitev lege

Na Glavnem trgu v Pliberku
Hauptplatz
9150 Bleiburg/Pliberk

Čas nastanka

1724

Umetnik / Umetnica

Neznan

Lastnik / Varuh

Občina Pliberk

Povezave k leksikonu