LoginŽrebelnikov križ

Foto: Uši Sereinig 2009

Žrebelnikov križ

Žrebelnikov križ - Slika 1

Foto: Uši Sereinig 2009

Žrebelnikov križ 2

Žrebelnikov križ - Slika 2

Foto: Milan Piko 2006

Žrebelnikov križ, stran k hiši

Žrebelnikov križ - Slika 3

Foto: Uši Sereinig 2009

Žrebelnikov križ, stran k cesti

Žrebelnikov križ - Slika 4

Foto: Uši Sereinig 2009

Žrebelnikov križ 3

Žrebelnikov križ - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Na višjem drogu je nastavek v obliki hišice. Na strani, ki je obrnjena proti hiši, je v njej križ, na strani, ki je obrnjena proti cesti pa je mavčni relief Marije z Jezusom v naročju.
Križ stoji ob cesti in je prosto dostopen.

Legenda, zgodovina, pravljica

Žrebelnikov križ je že stal pri hiši, ko jo je druž. Borotschnik l. 1965 kupila. Križanega Kristusa je menda naredil v prvi svetovni vojni ruski ujetnik. Marijino podobo z Jezusom pa je kasneje namestila druž. Borotschnik.

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo s korpusom; Mati Božja z Otrokom

Občina

Pliberk/Bleiburg

Geografska določitev lege

Podkraj, Schulweg 11
Schulweg 11
9150 Loibach/Libuče

Čas nastanka

neznano

Umetnik / Umetnica

Neznan

Lastnik / Varuh

Druž. Borotschnik

Povezave k leksikonu