LoginGlinikov križ

Foto: Uši Sereinig 2009

Glinikov križ

Glinikov križ - Slika 1

Foto: Uši Sereinig 2009

Glinikov križ, Sočutna

Glinikov križ - Slika 2

Foto: Uši Sereinig 2009

Glinikov križ, Božji grob

Glinikov križ - Slika 3

Foto: Uši Sereinig 2009

Glinikov križ, sv. Margareta

Glinikov križ - Slika 4

Foto: Uši Sereinig 2009

Glinikov križ, Avguštin

Glinikov križ - Slika 5

Foto: Uši Sereinig 2009

Glinikov križ, Ciril in Metod

Glinikov križ - Slika 6

Foto: Uši Sereinig 2009

Glinikov križ

Glinikov križ - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Zidano slopno znamenje stoji na višjem nasipu, ker so cesto znižali. Koničasta streha je oblikovana tako, da ima na vseh štirih straneh zatrepe. Pokrita je s pločevino in ima na vseh konicah križce. Na vrhu strehe pa je križec s tremi prečkami.
Zatrepi so poslikani, prav tako obe vrsti niš.
Septembra 1978 je poslikavo v freskantski tehniki, ki jo je razvil prof. Keimsch, po naročilu Mestne občine Pliberk obnovil Josef Stefan.

Stoji tik ob cesti na zasebnem zemljišču.

Legenda, zgodovina, pravljica

Po podatku iz knjige Die Bildstöcke Kärntens (Znamenja Koroške, Franz in Karoline Farthofer) je bilo znamenje zgrajeno okoli leta 1670. Potemtakem je Glinikov križ najstarejše znamenje v pliberški okolici.
Po podatkih Valentina Vautija, ki je kot kulturni referent popisoval križe v občini Pliberk, so križ zgradili leta 1904 ob priložnosti nove maše Ignaca Glinika, ki je bil doma v »stari pivovarni«. Preden je umrl, je bil Glinik samo 3 leta kaplan v Mežiški dolini (Na Fari). Pokopan je v Nonči vasi, kjer najdemo njegova spominsko ploščo na južni steni pokopališča.

(Arhiv Mestne občine Pliberk)

Upodobljeni motivi / napisi

proti severu Bog Oče, Križanje, Golobček sv. Duha,
proti jugu sv. Andrej, sv. Ciril in Metod, sv. Peter in Pavel,
proti vzhodu sv. škof, sv. Marjeta, sv. Anton Puščavnik,
proti zahodu Božje oko, Pietà, Božji grob (v smeri cerkve),
podpis slikarja: fec. J. Stefan 1978.

Občina

Pliberk/Bleiburg

Geografska določitev lege

Allestraße 14, Pliberk
Alleestraße 14
9150 Bleiburg/Pliberk

Čas nastanka

Okoli 1670

Umetnik / Umetnica

Jožef Stefan

Lastnik / Varuh

Lastnik: Blasius Tributsch, varuh: Christian Kordeš

Povezave k leksikonu