LoginFreske pri p. d. Cigvarju

Foto: Milan Piko 2012

Florijan in Jurij pri p. d. Cigvarju

Freske pri p. d. Cigvarju - Slika 1

Foto: Uši Sereinig 2011

Sklepnik obokanega vhoda

Freske pri p. d. Cigvarju - Slika 2

Foto: Milan Piko 2012

Sv. Florijan pri p. d. Cigvarju

Freske pri p. d. Cigvarju - Slika 3

Foto: Milan Piko 2012

Sv. Jurij pri p. d. Cigvarju

Freske pri p. d. Cigvarju - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Freski v rjavem okvirju nad vhodoma v hišo predstavljata sv. Florijana in sv. Jurija. Svetnik Jurij vihti koroško zastavo.

Legenda, zgodovina, pravljica

Freske pri Cigvarju so nastale tik pred drugo svetovno vojno, ko so hišo po požaru spet obnovili. Poslikavo na hišo je naročila gospa Marija Broman, Jurijeva iz Šmarjete. Sv. Jurij je bil izbran po izvornem hišnem imenu lastnice, sv. Florijan pa kot zavetnik pred ognjem. Freske je tedaj poslikal g. Kapellari, ki je bil tedaj pleskarski mojster v Pliberku.
Ker sta bili freski na hiši v zelo slabem stanju, ju je leta 1993 obnovil sosed Karl Apovnik.

(Milan Piko)

Upodobljeni motivi / napisi

Motiva na poslikavah predstavljata sv. Jurija in sv. Florijana.

Občina

Pliberk/Bleiburg

Geografska določitev lege

Na hiši pri p. d. Cigvarju; Gutensteiner Straße 1
Gutensteiner Straße 1
9150 Loibach/Libuče

Čas nastanka

Pred 2. svetovno vojno

Umetnik / Umetnica

Plesarski mojster Kapellari iz Pliberka; restavriral Karl Apovnik.

Lastnik / Varuh

Karl Broman

Povezave k leksikonu