LoginTončev križ

Foto: Uši Sereinig 2009

Tončev križ 1

Tončev križ - Slika 1

Foto: Uši Sereinig 2009

Tončev križ, Kozma in Damijan

Tončev križ - Slika 2

Foto: Uši Sereinig 2009

Tončev križ, Anton Padovanski

Tončev križ - Slika 3

Foto: Uši Sereinig 2009

Tončev križ, sv. Elizabeta

Tončev križ - Slika 4

Foto: Uši Sereinig 2009

Tončev križ, angel varuh

Tončev križ - Slika 5

Foto: Uši Sereinig 2009

Tončev križ 2

Tončev križ - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Zahvalno znamenje v Podkraju
Majhno, stebrasto znamenje ob Čebulovi (Grilčevi) hiši v Podkraju tik pod bregom šentjurske cerkve. V »tabernaklju« so plitve niše s preprostimi slikarijami domačega umetnika Štregla s Prevalj. Streha je pokrita z lesenimi deščicami. Križ je leta 1976 posvetil družinski prijatelj, župnik Jernej Marko.
Znamenje je vidno s ceste.

Legenda, zgodovina, pravljica

Križ so postavili leta 1976 Čebulovi sami v zahvalo za ozdravljenje hčerke Tatjane, ki je imela leta 1975 hudo prometno nesrečo. Tudi motive v nišah so izbrali sami.

Upodobljeni motivi / napisi

S: sveta zdravilca Kozma in Damijan
Z: angel varuh z dvema otrokoma
J: sv. Elizabeta
V: sv. Anton Padovanski (patron pokojnega gospodarja Tončija)

Občina

Pliberk/Bleiburg

Geografska določitev lege

Podkraj
Unterort/Podkraj 33
9150 Unterort/Podkraj

Čas nastanka

1976

Umetnik / Umetnica

Slikar Štregel iz Prevalj

Lastnik / Varuh

Druž. Čebul - Smrtnik

Povezave k leksikonu