LoginKriž v Komeljskem grabnu

Foto: Uši Sereinig 2009

Križ v Komeljskem grabnu

Križ v Komeljskem grabnu - Slika 1

Foto: Uši Sereinig 2009

Križ v Komeljskem grabnu

Križ v Komeljskem grabnu - Slika 2

Foto: Uši Sereinig 2009

Križ v Komeljskem grabnu

Križ v Komeljskem grabnu - Slika 3

Foto: Milan Piko 2012

Križ v Komeljskem grabnu

Križ v Komeljskem grabnu - Slika 4

Foto: Milan Piko 2012

Križ v Komeljskem grabnu

Križ v Komeljskem grabnu - Slika 5

Foto: Milan Piko 2012

Križ v Komeljskem grabnu

Križ v Komeljskem grabnu - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Lesen križ z romboidnim nebom in dvokapno streho obdaja nizek plot. Relief Kristusovega korpusa je rezljan in pobarvan z isto barvo kakor križ.
Prost dostop.

Legenda, zgodovina, pravljica

Križ v "Komeljškem grabnu" na razpotju v Vidro vas in na Mali Komelj je postavil Alex Kren po zaobljubi, ker se je srečno vrnil iz druge svetovne vojne. Postavil ga je leta 1948 ali 1949. Po nekaj letih se je križ podrl, gospa Marija Schmautzer ga je dala postaviti na novo (leta 1975 ali 1976). Križ je tedaj obnovil Franc Podgornik s Komlja.
Pred desetimi leti so sosedje križ ponovno obnovili. Za križ sedaj skrbi Erika Rudolf.

(Milan Piko)

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo, križani

Občina

Pliberk/Bleiburg

Geografska določitev lege

V Čirkovčah, v Komeljskem grabnu

Čas nastanka

1948/1949

Lastnik / Varuh

Erika Rudolf