LoginNekdanja špitalska kapela sv. Erazma

Foto: Milan Piko 2012

Erazmova kapela, Pliberk

Erazmova kapela - Slika 1

Foto: Milan Piko 2005

Erazmova kapela, Pliberk

Erazmova kapela - Slika 2

Foto: Milan Piko 2012

Iniciativa NMS Bleiburg/Pliberk

Erazmova kapela - Slika 3

Foto: Milan Piko 2012

Erazmova kapela, Pliberk

Erazmova kapela - Slika 4

Foto: Milan Piko 2012

Erazmova kapela, Pliberk

Erazmova kapela - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Enostavna fasada prehaja v stolpič s čebulasto streho. V notranjosti je podolžna ladja z banjastim obokom, ki je bil v tretji četrtini 18. stoletja bogato poslikan s prizori iz martirija sv. Erazma in življenja sv. Aleša.

Legenda, zgodovina, pravljica

Postavili so jo v zvezi z novim mestnim špitalom leta 1766. Leta 1967 so jo prepustili evangeličanom s pogojem, da ničesar ne spreminjajo. Sv. Erazem je bil patron donatorja Erazma Kumeša, ki je v Pliberku dal postaviti tudi špital (danes sodišče). Rodil se je v Pliberku, deloval pa je kot nadduhovnik v Gmündu.

Iz: Breda Vilhar, Milan Piko: Die sakralen Denkmäler des Dekanats Bleiburg / Cerkvena likovna dediščina v dekaniji Pliberk, Celovec: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, 2006, str. 17.

Upodobljeni motivi / napisi

V notranjosti: prizori iz martirija sv. Erazma in življenja sv. Aleša

Občina

Pliberk/Bleiburg

Geografska določitev lege

V Kumeschgasse, južno od župnjiske cerkve
Kumeschgasse
9150 Bleiburg/Pliberk

Čas nastanka

1766

Umetnik / Umetnica

Franz Xaver Heigel (freske)

Lastnik / Varuh

Evangeličanska cerkev v Pliberku

Povezave k leksikonu