LoginČrčejev hišni križ

Foto: Milan Piko 2006

Črčejev hišni križ 1

Črčejev hišni križ - Slika 1

Foto: Milan Piko 2006

Črčejev hišni križ 2

Črčejev hišni križ - Slika 2

Foto: Uši Sereinig 2009

Črčejev hišni križ, angel varuh

Črčejev hišni križ - Slika 3

Foto: Uši Sereinig 2009

Črčejev hišni križ, Kraljica majniška

Črčejev hišni križ - Slika 4

Foto: Uši Sereinig 2009

Črčejev hišni križ, Jezus z otroki

Črčejev hišni križ - Slika 5

Foto: Uši Sereinig 2009

Črčejev hišni križ, sv. Andrej

Črčejev hišni križ - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Črčejev hišni križ je novejše, majhno, stebrasto znamenje s pločevinasto streho. Najprej je družina postavila lesen križ, ker pa je preperel, so l. 2002 postavili zidanega. Stoji na zasebnem zemljišču in je viden z glavne ceste.

Legenda, zgodovina, pravljica

Znamenje je postavila družina Kumer po tragični nesreči leta 1967, ko so smrtno povozili petletnega sina. Križ je poslikal fantov stric.

Upodobljeni motivi / napisi

Na severu Kraljica majniška,
na jugu Jezus z otroki,
na vzhodu angel varuh,
na zahodu sv. Andrej.

Občina

Pliberk/Bleiburg

Geografska določitev lege

Ob cesti poleg Črčejeve domačije, Blato 16
Moos/Blato 16
9150 Moos/Blato

Čas nastanka

Leseni križ: 1967, zidano znamenje 2002

Umetnik / Umetnica

Valentin Kumer

Lastnik / Varuh

Druž. Kumer, p. d. Črčej

Povezave k leksikonu