LoginMočilnikov križ

Foto: Milan Piko 2006

Močilnikov križ

Močilnikov križ - Slika 1

Foto: Uši Sereinig 2009

Močilnikov križ, Srece Jezusovo

Močilnikov križ - Slika 2

Foto: Uši Sereinig 2009

Močilnikov križ, sv. Andrej

Močilnikov križ - Slika 3

Foto: Uši Sereinig 2009

Močilnikov križ, sv. Florijan

Močilnikov križ - Slika 4

Foto: Uši Sereinig 2009

Močilnikov križ, sv. Krištof

Močilnikov križ - Slika 5

Foto: Uši Sereinig 2009

Močilnikov križ 2

Močilnikov križ - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Močilnikov križ je obenem tudi kažipotno znamenje na odcepu z glavne ceste proti podružnični cerkvi sv. Andreja. Zidana kapelica ima z lizenami poudarjene vogale in piramidno streho, pokrito z deščicami.

Prost dostop.

Legenda, zgodovina, pravljica

Pri tem križu je druga evangelijska postaja procesije ob žegnanju na drugo nedeljo avgusta. Za rože okoli križa skrbi g. Berta Močilnik.
Pred l. 1990 je Močilnikov križ stal na polju na nasprotni strani ceste. Takrat se je imenoval Ledrov križ. Zaradi arondacije zemljišč in razširitve ceste so ga prestavili. Križ je postavila vaška skupnost približno po modelu starega. Od motivov v nišah sta dva nova: sv. Krištof in Florijan (prej Križanje in sv. Jožef z Jezusom). Blagoslovil ga je župnik Kulmesch.

Upodobljeni motivi / napisi

Ob glavni cesti Jezusovo Srce, signatura Geof 1990,
na severu je sv. Krištof,
proti cerkvi je obrnjen sv. Andrej,
na zadnji strani pa sv. Florijan ob bliskanju strel gasi namesto z običajno golidico kar s sodobno gasilno brizgalno. Na cevi lahko razberemo, da gre za domače gasilsko društvo: FF- Loibach.

Občina

Pliberk/Bleiburg

Geografska določitev lege

Spodnje Libuče, na odcepu glavne ceste proti cerkvi sv. Andreja
Močilnikweg
9150 Loibach/Libuče

Čas nastanka

Neznano

Umetnik / Umetnica

Gottfried Glawar

Lastnik / Varuh

Vaška skupnost, Berta Močilnik

Povezave k leksikonu