LoginSveti Florijan na gaslilskem domu Aich – Dob

Foto: Uši Sereinig 2009

Sveti Florijan na gaslilskem domu Aich – Dob

Sveti Florijan na gaslilskem domu Aich – Dob - Slika 1

Foto: Uši Sereinig 2009

Sveti Florijan na gaslilskem domu Aich – Dob

Sveti Florijan na gaslilskem domu Aich – Dob - Slika 2

Foto: Uši Sereinig 2009

Sv. Florijan, detajl: cerkev sv. Boštjana

Sveti Florijan na gaslilskem domu Aich – Dob - Slika 3

Foto: Milan Piko 2003

Cerkev sv. Boštjana v Dobu poleg gasilskega doma

Sveti Florijan na gaslilskem domu Aich – Dob - Slika 4

Foto: Uši Sereinig 2009

Gasilski dom Aich-Dob

Sveti Florijan na gaslilskem domu Aich – Dob - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Prijazni sv. Florijan v nadnaravni velikosti krasi fasado gasilskega doma v Dobu. Ob njegovih nogah je Jožef Stefan nedvomno upodobil tudi tamkajšnjo cerkvico sv. Boštjana z njenim lesenim zvoničkom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kot posebno umetniško-zgodovinsko dragocenost omenjajo cerkev v Dobu vsi regionalni umetniški in turistični vodniki, saj je v glavnem ohranjena v svoji prvotni obliki. Edinstvene so tudi freske iz 13. stoletja in poslikani leseni strop.

Več o cerkvi, glej npr.: Breda Vilhar, Milan Piko: Die sakralen Denkmäler des Dekanats Bleiburg / Cerkvena likovna dediščina v dekaniji Pliberk, Celovec: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, 2006, str. 39n.

Upodobljeni motivi / napisi

Sv. Florijan

Občina

Pliberk/Bleiburg

Geografska določitev lege

Na gasilskem domu poleg cerkve na južnem koncu vasi
Aich/Dob
9150 Aich/Dob

Čas nastanka

1948

Umetnik / Umetnica

Jožef Stefan

Lastnik / Varuh

Gasilsko društvo Aich-Dob

Povezave k leksikonu