LoginHrvaški pomnik na Libuškem polju

Foto: Uši Sereinig 2011

Glavni spominski kamen

Hrvaški pomnik na Libuškem polju - Slika 1

Foto: Uši Sereinig 2011

Glavni spominski kamen

Hrvaški pomnik na Libuškem polju - Slika 2

Foto: Uši Sereinig 2011

Hrvaški pomnik, oltar

Hrvaški pomnik na Libuškem polju - Slika 3

Foto: Uši Sereinig 2011

Spominska plošča

Hrvaški pomnik na Libuškem polju - Slika 4

Foto: Uši Sereinig 2011

Hrvaški pomnik, pogled na kompleks

Hrvaški pomnik na Libuškem polju - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Na Libuškem polju stoji pokrit oltar, glavni spominski kamen iz granita sredi visokih smrekovih dreves in dodatna spominska plošča.

Legenda, zgodovina, pravljica

Pomnika na pokopališču v Libučah in na Libuškem polju, ki ga domačini imenujejo Gmajna, sta pomnika t. i. Bleiburške tragedije. Postala sta predvsem kraj spomina usmrčenih hrvaških ustašev in drugih, ki so se po kapitulaciji Nemčije umikali iz Jugoslavije. Nekaj izmed zajetih ustašev in domobrancev so usmrtili pri Pliberku, večino pa na poti nazaj v ujetniška taborišča v Jugoslaviji, v t. i. marših smrti.
Dogodki okoli t. i. Bleiburške tragedije do danes niso razčiščeni, zato jih ni mogoče oceniti. Prav tako ni razčiščena odgovornost za tragedijo. Dolgoletna tabuizacija dogodkov pa daje možnost različnim interpretacijam in manipulacijam.

Iz: Po poteh koroške kulturne dediščine Občine Prevalje in Mestne občine Pliberk: monografija / Auf den Wegen des Kärntner Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde Bleiburg: Monographie. Bleiburg, Prevalje: Občina 2006, str. 86.

Vsako leto se tu zberejo 15. maja Hrvati s celega sveta k spominski božji službi

Upodobljeni motivi / napisi

Glavni spominski kamen:
U ČAST I SLAVU POGINULOJ HRVATSKOJ VOJSCI, SVIBANJ 1945
ZUM GEDENKEN AN DIE GEFALLENEN KROATEN, MAI 1945

Spominska plošča levo:

U spomen bleiburškim žrtvama i stradalnicima križnog puta započetog na ovom mjestu 15. svibnja 1945. Hrvatska će se uvijek sjećati svojih sinova i kćeri, koji su ubijeni, jer su ljubili svoj rod i dom hrvatski.
Ob 50. obljetnici Bleiburške tragedije podigoše Braća hrvatskoga zmaja.

Zum Gedächtnis an die Toten von Bleiburg und an die Opfer des Kreuzweges der an diesem Ort am 15. Mai 1945 seinen Anfang nahm. Kroatien wird auf immer seiner Söhne und Töchter gedenken, die den Tod erlitten, weil sie Volk und Heimat liebten.
Zum 50. Jahrestag der Bleiburger Tragödie errichtet von der Bruderschaft des kroatischen Drachens.
15. V. 1995.

Občina

Pliberk/Bleiburg

Geografska določitev lege

Na Libuškem polju, za stanovanjsko hišo Gutensteiner Str. 1.

Povezave k leksikonu