LoginGorpratov križ

Foto: Milan Piko 2012

Gorpratov križ

Gorpratov križ - Slika 1

Foto: Milan Piko 2012

Gorpratov križ

Gorpratov križ - Slika 2

Foto: Uši Sereinig 2011

Gorpratov križ

Gorpratov križ - Slika 3

Foto: Uši Sereinig 2011

Gorpratov križ

Gorpratov križ - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Velik lesen križ, ki ga ščiti valovita streha in stranici z okrasno desko na sprednji strani. Ima rezljan Kristusov korpus. Križ je obrnjen proti cesti in stoji med dvema brezama.
Prost dostop.

Legenda, zgodovina, pravljica

Gorpratov križ je že vedno spadal h Gorpratovi domačiji, ki je omenjena že leta 1535. Označeval je nekdanje meje gosposkih oblasti in kasneje mejo med katastralno občino Zgornje in Spodnje Libuče. Baročni Gorpratov križ so že popisali v sklopu priprav za Jožefinski kataster (okoli 1760).
Prvotni Kristusov kip je bil po oceni restavratorja dr. Irscherja vrhunsko delo iz časa pred 1720, a je bil ukraden.
Pred arondacijo zemljišč se je pri Gorpratovem križu odcepila tudi najpomembnejša pot v Ponikvo.
Že od nekdaj stoji križ med dvema drevesoma. Ko so razširjali cesto, so prvotni lipi posekali, križ pa prestavili za 3 metre proti zahodu.
Na Gorpratovem travniku tik ob križu so nekoč trli lan.

(Gottfried Glawar)

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo in korpus

Občina

Pliberk/Bleiburg

Geografska določitev lege

Ob glavni cesti skozi Libuče, Mießberger Straße 22
Mießberger Straße 22
9150 Loibach/Libuče

Čas nastanka

Pred 1760

Lastnik / Varuh

Družina pri p. d. Gorpratu

Povezave k leksikonu