LoginFarovški križ Vogrče

Foto: Milan Piko 2012

Vaški križ Vogrče 1

Farovški križ Vogrče - Slika 1

Foto: Milan Piko 2012

Vaški križ Vogrče, Ciril in Metod

Farovški križ Vogrče - Slika 2

Foto: Milan Piko 2012

Vaški križ Vogrče, vzh. niša spodaj

Farovški križ Vogrče - Slika 3

Foto: Milan Piko 2012

Vaški križ Vogrče, Križanje

Farovški križ Vogrče - Slika 4

Foto: Milan Piko 2012

Vaški križ Vogrče, severna niša spodaj

Farovški križ Vogrče - Slika 5

Foto: Uši Sereinig 2009

Vaški križ Vogrče, Marija kraljica

Farovški križ Vogrče - Slika 6

Foto: Uši Serajnik 2009

Vaški križ Vogrče, renoviran leta 2009

Farovški križ Vogrče - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Masivnejše dvonadstropno slopasto znamenje stoji na visokem betoniranem podstavku. Malce usločena strešica je krita s skodlami. Zaradi pobarvanega trupa in dekorativno poslikavo pod napuščem učinkuje v zeleni pokrajini posebej slikovito. Prislonjena klop je obrnjena proti Vogrčam. Znamenje dominira nad vasjo kot na dlani.
Niše s slikarijami je leta 1969 renoviral Jožef Stefan. V gornje niše je naslikal to, kar je bilo že prej, v spodnje niše pa je namesto svetnikov naslikal nekaj novega.
Ob obilni udeležbi faranov je obnovljeni križ blagoslovil dne 22. junija 1969 župnik Vinko Zaletel.
Prost dostop.

Legenda, zgodovina, pravljica

Znamenje so obnovili ob 1100-letnici smrti sv. Cirila, ki je z Metodom poslikan v vzhodni niši.
O Stefanovih poslikavah je zapisano: »S slikami so ljudje zelo zadovoljni, kajti tukaj še nismo navdušeni za pretirano moderno umetnost, ob kateri ne veš, kaj sploh predstavlja in tudi ne vzbuja kake pobožnosti. Vsaka stvar na svojem mestu in mislimo, da na naše starodavne križe spada tudi slikarija, ki je kolikor toliko ljudska, tradicionalna in zadovolji tiste ljudi, ki so postavljali križe in jim križ pomeni versko znamenje, ob katerih lahko pomolijo, dobijo koristno življenjsko misel in jim križ ni le olepševalni znak za tujski promet.« (Iz kopije članka: Prenovljeni in novi križi v Vogrčah, l. 1979, neznan vir).
Na pobudo župnika Vinka Zaletela je križ obnovila farna mladina. (Arhiv Mestne Občine Pliberk)

Križ, ki je bil v zelo slabem stanju, so leta 2010 na iniciativo Rudija Kontschitscha in župnijskega sveta zopet obnovili.

Upodobljeni motivi / napisi

proti severu zgoraj: sv. Jožef z Jezuščkom; spodaj: Kristusov monogram (božje zapovedi oz. dekalog in osem blagrov)

proti jugu zgoraj: Marija Kraljica; spodaj: božje oko (simbol božje pričujočnosti in vsevednosti)

proti vzhodu zgoraj: sv. Ciril in Metod z odprto knjigo, ki ima na straneh pisavo v oglati glagolici; spodaj: »moli in delaj« s simbolom sklenjenih rok in orodja (prekrižana kramp in lopata) ter slovenski napis: Moli in delaj

proti zahodu: zgoraj Križanje; spodaj: križ-sidro-goreče srce (vera, upanje ljubezen = glavne krščanske kreposti)

Občina

Pliberk/Bleiburg

Geografska določitev lege

Na hribu nad Vogrčami, ob robu gozda proti Rinkolam.

Čas nastanka

neznano

Umetnik / Umetnica

Jožef Stefan

Lastnik / Varuh

Fara Vogrče

Povezave k leksikonu