LoginPetrov križ na Grabljah

Foto: Milan Piko 2011

Petrov križ

Petrov križ na Grabljah - Slika 1

Foto: Milan Piko 2011

Petrov križ

Petrov križ na Grabljah - Slika 2

Foto: Milan Piko 2011

Petrov križ, sprednja stran

Petrov križ na Grabljah - Slika 3

Foto: Ana Beno 2010

Petrov križ, hrbtna stena

Petrov križ na Grabljah - Slika 4

Foto: Ana Bezek 2010

Petrov križ, stranska stena 1

Petrov križ na Grabljah - Slika 5

Foto: Milan Piko 2011

Petrov križ, stranska stena 2

Petrov križ na Grabljah - Slika 6

Foto: Milan Piko 2011

Petrov križ, hrbtna stena

Petrov križ na Grabljah - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Zidana kapelica stoji na posestvu družine Maček. Na sprednji strani ima štiri niše. Osrednja je večja in v vrhu segmentno zaključena. Ob njej sta dve manjši, kvadrasti in pod njo podolgovata polkrožno zaključena niša v kateri je Božji grob. Nad glavno nišo je napis »AVE MARIA« in »MATI DOMOVINA BOG«. Večje kvadraste niše so tudi na levi, desni in zadnji strani kapele. Zadaj je tudi napis »HVALJEN JEZUS«.
Dvokapna streha je spredaj podaljšana in podprta z dvema lesenima stebroma. Krita je z eternitnimi ploščami. Kapela je ograjena s plotom.
Prost dostop.

Legenda, zgodovina, pravljica

Prej je v bližini stal lesen križ. Leta 1966 so družinski člani Petrove domačije v namen srečne vrnitve sinov Franca in Ignaca Mačka iz druge svetovne vojne postavili to zidano kapelico.

Upodobljeni motivi / napisi

Sprednja stran:
Levo – Jožef z detetom
Sredina – Fatimska Marija, trije otroci
Napisa: »AVE MARIA« in »MATI DOMOVINA BOG«.
Spodaj - Božji grob
Desno - Florijan

Zadaj: Kristus na križu (lesena plastika), poleg njega Mati Marija in Marija Magdalena
Napis: »HVALJEN JEZUS«

Stranske stene: desno – srce Jezusovo, levo – sv. Terezika

Občina

Pliberk/Bleiburg

Geografska določitev lege

Ob gozdu, na JV strani posestva družine Maček, Grablje 12
Grablach/Grablje 12
9150 Grablach/Grablje

Čas nastanka

1966

Umetnik / Umetnica

Gospod Silan iz Črgovič

Lastnik / Varuh

Druž. Maček

Povezave k leksikonu