LoginKrižno znamenje na Humcu

Foto: Milan Piko 2012

Križno znamenje na Humcu

Križno znamenje na Humcu - Slika 1

Foto: Milan Piko 2012

Križno znamenje na Humcu, glavna niša

Križno znamenje na Humcu - Slika 2

Foto: Milan Piko 2012

Križno znamenje na Humcu

Križno znamenje na Humcu - Slika 3

Foto: Milan Piko 2012

Križno znamenje na Humcu

Križno znamenje na Humcu - Slika 4

Foto: Milan Piko 2012

Križno znamenje na Humcu, glavna niša

Križno znamenje na Humcu - Slika 5

Foto: Milan Piko 2006

Križno znamenje na Humcu

Križno znamenje na Humcu - Slika 6

Foto: Milan Piko 2006

Križno znamenje na Humcu

Križno znamenje na Humcu - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Je monumentalna baročna kulisna arhitektura z valovitim pločevinastim nadstrešjem. V glavni, srednji niši je bolj preprosto izrezljano Križanje med dvema angeloma v naravni velikosti. V stranskih nišah sta orientalski postavi, v rokah držita mrtvaški prt in posodico z oljem za maziljenje.

Iz: Breda Vilhar, Milan Piko: Die sakralen Denkmäler des Dekanats Bleiburg / Cerkvena likovna dediščina v dekaniji Pliberk, Celovec: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, 2006, str. 33.

Legenda, zgodovina, pravljica

Križno znamenje z redkimi orientalskimi figurami (18. stol.) je sklepna postaja znamenj sv. rožnega venca na Humcu.

Upodobljeni motivi / napisi

Križanje, orientalski postavi (plastike)
Nad glavno nišo je napis v slovenščini: Dopolnjeno je

Občina

Pliberk/Bleiburg

Geografska določitev lege

Na koncu poti po griču, ki vodi do cerkve Božjega groba; na ploščadi pod cerkvijo.

Čas nastanka

18. stol.

Umetnik / Umetnica

Neznano

Lastnik / Varuh

Romarska cerkvev Božji grob, fara Pliberk

Povezave k leksikonu