LoginMežnarjev križ

Foto: Milan Piko 2006

Mežnarjev križ 1

Mežnarjev križ - Slika 1

Foto: Milan Piko 2006

Mežnarjev križ

Mežnarjev križ - Slika 2

Foto: Uši Sereinig 2009

Mežnarjev križ, glavna niša

Mežnarjev križ - Slika 3

Foto: Uši Sereinig 2009

Mežnarjev križ, sv. Jernej

Mežnarjev križ - Slika 4

Foto: Uši Sereinig 2009

Mežnarjev križ, sv. Simon

Mežnarjev križ - Slika 5

Foto: Uši Sereinig 2009

Mežnarjev križ, Marija

Mežnarjev križ - Slika 6

Foto: Uši Sereinig 2009

Mežnarjev križ 3

Mežnarjev križ - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Kapelica na odcepu ceste proti cerkvi – je uglednejša stavbica v psevdogotskem slogu, krita s pločevino. Glavno globoko nišo zapirajo vrata iz železnih palic. Na zunanjščini ima na vseh straneh visoke niše. Poslikavo je l. 1977 in 1997 obnovil J. Stefan.
Naravnana je na severozahod in je prosto dostopna.

Legenda, zgodovina, pravljica

Pri tem križu je druga evangelijska postaja procesije na Libuško žegnanje (nedelja pred godom sv. Jerneja, tj. 24. 8, oz. na nedeljo potem, če pade 24. 8. na četrtek).

Upodobljeni motivi / napisi

Glavna niša: Križanje (poslikava in plastičen križ); levo: Peter, desno: Pavel
Zunaj:
Leva niša: sv. Jernej
Desna niša: sv. Simon (z žago)
Niša zadaj: Brezmadežna

Napis v niši:

"Križ ustanovljen leta 1923 po dobrotnikih Helena Starej p.d. Mežnarjeva mati in Anton Daniel p.d. Lesjakov v Zgornjih Libučah.
Blagoslovljen 28. oktober 1923 skoz gopoda Josipa Hribar, dekan v Bliberk"

Občina

Pliberk/Bleiburg

Geografska določitev lege

Zgornje Libuče, na odcepu z glavne ceste proti cerkvi sv. Jerneja

Čas nastanka

1923

Umetnik / Umetnica

Jožef Stefan

Lastnik / Varuh

Druž. Tschernko

Povezave k leksikonu