LoginHišni križ družine Kotnik v Libučah

Foto: Milan Piko 2012

Hišni križ družine Kotnik v Libučah

Hišni križ družine Kotnik v Libučah - Slika 1

Foto: Milan Piko 2012

Sv. Mihael

Hišni križ družine Kotnik v Libučah - Slika 2

Foto: Milan Piko 2012

Sv. Andrej

Hišni križ družine Kotnik v Libučah - Slika 3

Foto: Milan Piko 2012

Sv. Florijan, kip Marije iz Medjugorja

Hišni križ družine Kotnik v Libučah - Slika 4

Foto: Milan Piko 2012

Sv. družina

Hišni križ družine Kotnik v Libučah - Slika 5

Foto: Milan Piko 2012

Hišni križ družine Kotnik v Libučah

Hišni križ družine Kotnik v Libučah - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Je manjše slopno znamenje z usločeno streho, ki jo zaključuje kovinski križ. Tabernakelj je postavljen na štirikotni slop, ki se proti dnu zožuje. Manjše tri polkrožne niše tabernaklja so poslikane, v glavni niši, ki je obrnjena proti hiši pa stojita kipa.

Stoji na zasebnem zemljišču.

Legenda, zgodovina, pravljica

Alfons Kotnik je v namen za zdravje in srečo pri hiši postavil križ pred domačo hišo. V niši je kip Marije, ki jo je gospodinja hiše prinesla iz Medžugorja.

Upodobljeni motivi / napisi

S: Kip sv. Florijana, Marijin kip iz Medžugorja
J: Sv. Andrej
Z: Sv. družina
V: Nadangel Mihael

Občina

Pliberk/Bleiburg

Geografska določitev lege

Pred hišo družine Kotnik
Bahnweg 1
9150 Bleiburg/Pliberk

Čas nastanka

2011

Umetnik / Umetnica

Raimund Kach

Lastnik / Varuh

Družina Kotnik

Povezave k leksikonu