LoginMarijina tabla pri Četniku

Foto: Vinko Skitek 2010

Marijina tabla pri Četniku

Marijina tabla pri Četniku - Slika 1

Opis

Leseno znamenje je pravokotne oblike in ga pokriva dvokapna lesena streha. Zapirajo ga lesena in delno zastekljena vratca.

Legenda, zgodovina, pravljica

Pri Četniku na Sp. Kapli je ob poti v gozdu na drevesu pritrjena majhna Marijina tabla s kipcem Matere božje. Naredil in postavil jo je Alojz Adam, ker ga je na tem mestu pogosto strašilo. Znamenje je blagoslovil župnik Ignacij Kreslin leta 1968.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995, str. 111.

Upodobljeni motivi / napisi

V notranjosti znamenja je kip Marije. V zatrepu znamenja pa je nameščena majhna podoba Marije z Jezusom.

Občina

Podvelka

Geografska določitev lege

Znamenje visi ob poti na drevesu pri domačiji Četnik na Sp. Kapli 44.
Spodnja Kapla 44
2362 Kapla

Čas nastanka

1968

Umetnik / Umetnica

Alojz Adam

Lastnik / Varuh

Domačija p.d. Četnik

Povezave k leksikonu