LoginTransformatorska postaja

Foto: Vinko Skitek 2011

Transformatorska postaja Podvelka

Transformatorska postaja - Slika 1

Opis

Zidan transformator ima kvadratno tlorisno obliko in ga pokriva štirikapna streha prekrita s strešno opeko. Vhod v transformator zapirajo pravokotna železna vrata.

Legenda, zgodovina, pravljica

Transformator je naprava, ki spreminja električno napetost iz višje v nižjo ali obratno. Sestavljen je iz kovinskega jedra na katerem sta dve tuljavi z različnim številom ovojev žice. Če ima izhodna tuljava dvakrat toliko navojev kot vhodna, se na izhodni tuljavi pojavi dvakrat višja napetost – vendar s polovico manjšim tokom. Najpogosteje uporabljamo transformator pri prenosu električne energije med elektrarno in uporabnikom, ter v elektronskih napravah, ki jih ne smemo priključiti na omrežno napetost.
V bližini Podvelke so na reki Dravi v novozgrajeni hidroelektrarni Vuzenica začeli proizvajati električni tok leta 1953, v HE Vuhred leta 1956 in Ožbalt leta 1962. Temu je sledila tudi elektrifikacija podeželja.

Vir: http://ro.zrsss.si/~puncer/elektrika/trafo.html; Zdravko Močnik, Energetski viri. Med Peco in Pohorjem. Maribor 1965, str. 39-42; Jože Praper et ol., Drava, Dravčani,graditelji, obratovalci: 60 let DEM. Vuzenica 2011.

Upodobljeni motivi / napisi

Nad vhodom v transformator je napisana letnica: 1953.

Občina

Podvelka

Geografska določitev lege

Transformator stoji v središči Podvelke

Čas nastanka

1953

Lastnik / Varuh

podjetje Elektro Maribor

Povezave k leksikonu