LoginSpominska plošča vojnim žrtvam

Foto: Vinko Skitek 2010

Spominska plošča vojnim žrtvam

Spominska plošča vojnim žrtvam - Slika 1

Opis

Tri marmornate plošče s posvetilnim napisom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Spominsko ploščo padlim v prvi in drugi svetovni vojni so leta 1995 odkrili svojci in farani Kaple.

Upodobljeni motivi / napisi

Napisi na ploščah:
1. SVETOVNA VOJNA
1914-1918
SIMON ALTENBAHER- HELBINOV
IVAN GARMUT- BEBEROV
IGNAC GARMUT- DVORŠNIKOV
ŠTEFAN GARMUT- DVORŠNIK
FRANC GRIL- ODOMOV
HERMAN GRIL- LAMPREDOV Š.
IVAN KERBIŠ- ČUMANOV
FERDINAND KOGAL- ZG. ČEBASNIKOV
JOŽE KOGAL- ZG. ČEBASNIKOV
IVAN MIHEV- SP. POLIČEV
KAREL NAMESTNIK- SP. KOČUNIKOV
FRANC PAVLIČ- HOLCMANOV
IVAN PAVLIČ- HOLCMANOV
AVGUST SABATI- DENK
JOŽEF STRAŽIŠNIK- HARNUŠT
FRIDERIK ŠTRABLEK
MARTIN VOLMAJER- KOGLER
IVAN VOLMAJER- ZG. KRAMPLOV
ŠTEFAN VOLMAJER- ZG. KRAMPLOV
MARTIN ŽAVCER- JAGROV
ŠTEFAN ŽAVCER- JAGROV
ANTON VRČKO- VRČKOV
2. SVETOVNA VOJNA
1941-1945
LUDVIK ADAM- ŠRANGEROV
LUDVIK ADAM- BREZNIKOV K.
IVAN ALTENBAHER- SP. KOČUNKOV
IVAN BRENČUR- RADLVIRTOV
MAKS GAMZI- ČREŠNIKOV
ALOJZ GLAZER- ŽLAGERJEV
FRANC GLAZER- ŽLAGARJEV
ANDREJ GRIL- FOMARJEV
FRANC GRIL- ČASMLINARJEV
JAKOB GRIL- ODOMOV
FRANC GRUBELNIK- LEDIJENKOV
JAKOB HARTMAN- DENKIČEV
VALENTIN HAZENPAH- LIŽENKOV
GABRIJEL HELBING- GREGEROV
ALBIN HODNIK- ENCIJANOV MAJER
ALOJZ JERŠIČ- FALANTOV
JAKOB JERŠIČ- HAUCIGAR
JAKOB KAISER- KOJŠENKOV
JOŽE KAŠMAN- KLEMENOV
PETER KAŠMAN- HARNUŠTOV
JOŽE KOPRIVNIK- PUŠNIKOV

IN MEMORIAM
2. SVETOVNA VOJNA
1941-1945
ŠTEFAN KURE- KUREJEV
FRANC MIVC- LEŽANČEV
JOŽEF PERNAT- KOVAČEV
JOŽEF PIRNAT- BOSOLOTARJEV
ROBERT PLOŠNIK- FIRŠTOV
HERMAN POGLONIK- DRULKOV
MIHA POKERŽNIK- PRAJZOV
ANTON PUŠNIK- DVORŠNIKOV
KONRAD PUŠNIK- LUBASOV
RUDOLF PUŠNIK- LUBASOV
RUDOLF REBERNIK- BREZNIKOV ML.
LEOPOLD RIBIČ- KLEMENOV R.
IVAN URAN- SP. ROBNIKOV
MIHA VERONIK- ŠKURNIKOV
ALOJZ VOLMAJER- ZG. KRAMPLOV
KAREL VOLMAJER- ZG. KRAMPLOV
IVAN VOLMAJER- JURČEV
FRANC VRABER- PREKLOV
KAREL ŽAVCER- BREZNIKOV
IVAN ŽUPANEC- ČREŠNIKOVEGA ML.

PIAM
SVOJCI IN FARANI
KAPLA 1995

Občina

Podvelka

Geografska določitev lege

Plošče so pritrjene na fasado cerkve sv. Katarine na Zgornji Kapli.
Zgornja Kapla
2362 Zgronja Kapla

Čas nastanka

1995

Lastnik / Varuh

Župnija Kapla

Povezave k leksikonu