LoginHuberjev križ

Foto: Vinko Skitek 2010

Huberjev križ - Slika 1

Opis

Lesen križ z razpelom je pokrit z valovito dvokapno streho iz pločevine. Na hrbtni strani so na križ pritrjene deske v obliki deltoida. Okoli križa je sezidana kamnita ograja, ki je okrašena z lesenimi deščicami.

Legenda, zgodovina, pravljica

Križ je bil postavljen zaradi križpotja, saj so se tukaj križale poti v Ožbalt, na Duh in proti današnji državni meji. Meje v času Avstro-Ogrske ni bilo. Križ verjetno stoji že precej dolgo. Današnje Huberjevo posestvo je bilo nekdaj Doršenkova huba. Od tod tudi domače ime »Huber«. Tu sta gospodarila Andrej in Alojzija Garmut. Ker nista imela otrok, je bilo po njuni smrti posestvo dano na licitacijo. Posestvo je kupil in delno tudi podedoval leta 1938 Jože Garmut s svojo ženo Antonijo.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995, str. 107-108.

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo s Križanim.

Občina

Podvelka

Geografska določitev lege

Križ stoji poleg hiše na domačiji Huber na Spodnji Kapli 35.
Spodnja Kapla 35
2362 Kapla

Lastnik / Varuh

Družina p.d. Huber

Povezave k leksikonu