LoginPartizanska bolnišnica Tevakin pri Drulku

Foto: Vinko Skitek 2010

Informacijska tabla pri nekdanji partizanski bolnici Tevakin.

Partizanska bolnišnica Tevakin pri Drulku - Slika 1

Opis

Od decembra 1944 je delovala partizanska bolnišnica, v kateri se je skupaj zdravilo 37 ranjencev. Bolnica z enim prostorom in pogradi ni bila nikoli zidana.

Legenda, zgodovina, pravljica

PARTIZANSKA SANITETA NA KOZJAKU
( BOLNIŠNICA TEVAKIN)
V letu 1944 se je NOG razširilo tudi na zelo izpostavljeno območje ob naši državni meji na Kozjaku.
S povečano borbeno aktivnostjo partizanov na območju severno od Drave, se je pričel kasneje pojavljati problem ustrezne zdravstvene oskrbe ranjenih in obolelih borcev.
S Pohorskim odredom je 22. septembra 1944 prišel na Kozjak sanitetni referent Vinko Gregorc - Suhi in na območju severno od Drave takoj pričel organizirati sanitetno službo. Za ranjence je uredil tri manjše bunkerje oz. zemljanke.
Suhi je po vztrajnem iskanju našel za novo bolnišnico težko dostopno, vendar izredno ugodno lokacijo na Sp. Kapli v Drulenkovem gozdu, približno 800 m nad Drulenkovim mlinom. Drulenkova domačija zaradi odprte lege ni bila primerna za zadrževanje vojaških enot in je bila bolnišnica zato manj izpostavljena.
Posebnost bolnišnice (zemljanke) je bila v tem, da so jo zgradili brez žebljev. Tloris bolnišnice, imenovali so jo Tevakin, je meril 12 x 4 m. Deske za stene, strop in vso notranjo opremo je podaril Štefan Doršnik, podporni les so posekali v Drulenkovem gozdu. Bolnišnica Tevakin je bila zelo funkcionalno zgrajena, bivalni prostor je bil od kuhinje ločen. V bolnišnici je bilo prostora za okoli 25 ranjencev, več kot jih je v času delovanja v njej bilo.
Bolnišnica Tevakin je delovala na izpostavljenem terenu ob severni meji v neposredni bližini nemških postojank. Za njeno približno lokacijo so vedeli okoliški kmetje, slutili pa tudi Nemci, vendar v šestih mesecih delovanja ni bila izdana oz. odkrita.
Danes ni ohranjeno od bolnice nič. Na njenem mestu je postavljena lesena miza s klopmi in informacijska tabla.
Vir: dr. Marjan Linasi, informacijski pano, Spodnja Kapla.

Upodobljeni motivi / napisi

Na mestu nekdanje partizanske bolnišnice stoji informacijski pano.

Občina

Podvelka

Evidenčna številka dediščine

EŠD 8229

Geografska določitev lege

Bolnišnica stoji v gozdu, pri domačiji Drulek v naselju Spodnja Kapla.
Spodnja Kapla
2362 Kapla

Čas nastanka

1944

Lastnik / Varuh

Občina Podvelka

Povezave k leksikonu