LoginSpominska plošča Lackovega odreda v Ožbaltu

Foto: Vinko Skitek 2010

Spominska plošča Lackovega odreda v Ožbaltu

Spominska plošča Lackovega odreda v Ožbaltu - Slika 1

Opis

Kovinska plošča pravokotne oblike z napisom. Na vrhu ima strešico, ki napis varuje pred vremenskimi neprilikami.

Legenda, zgodovina, pravljica

V času velike aktivnosti enot 4. operativne cone in nastanka osvobojenega ozemlja poleti 1944 na Pohorju je bilo treba okrepiti narodnoosvobodilni boj tudi severno od Drave in v Prekmurju. To nalogo je dobil Pohorski odred, ki se je 19. ali 20. septembra 1944 reorganiziral in preimenoval v Lackov odred.
Operativno območje Lackovega odreda na Kozjaku se je razprostiralo med slovensko-nemško jezikovno mejo in Dravo. Kljub obsežnim gozdom je bilo za večjo partizansko enoto zelo težavno ozemlje. Nemci so bili na tem obmejnem območju zelo občutljivi. Edina opora partizanom na tem ozemlju je bilo slovensko prebivalstvo. Kljub temu je Lackov odred svojo nalogo na skrajnem severu slovenskega ozemlja uspešno opravil, s svojimi akcijami pa je segal tudi globoko na ozemlje današnje Avstrije.
Vir: Marjan Žnidarič, Spominska obeležja Lackovega odreda, Maribor, 2007, str. 55.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
NA TEM MESTU JE
LACKOV ODRED
SEPTEMBRA 1944
PREŠEL DRAVO

Občina

Podvelka

Geografska določitev lege

Plošča je pred Ožbaltom, na desni strani ceste Maribor- Dravograd.
Ožbalt
2361 Ožbalt

Čas nastanka

1971

Lastnik / Varuh

Odbor Lackovega odreda

Povezave k leksikonu