LoginPlošča zgodovine župnije Kapla

Foto: Vinko Skitek 2010

Plošča zgodovine župnije Kapla

Plošča zgodovine župnije Kapla - Slika 1

Opis

Marmornata plošča pravokotne oblike, na kateri je kratka zgodovina župnije Kapla.

Legenda, zgodovina, pravljica

Ime Kapla prvič zasledimo že leta 1056!
Kdaj je bila zgrajena prva cerkev, ni znano, vendar se kot Remšniška podružnica omenja 22.9.1389 v listini deželnega arhiva na Dunaju!
Sedanja Kapla se je razvila v srednjem veku, ko so si podložniki gradov krčili gozd in ustanavljali samotne kmetije. Prihajali so iz Koroške, zato je na tem prostoru še danes značilno koroško narečje. Kapla spada narečno pod Koroško, ozemeljsko pa pod Štajersko!
V času turških vpadov (1532) je bila cerkev požgana in oskrunjena, vendar so jo 1535 ponovno obnovili in blagoslovili.
Leta 1795 je Kapla postala lokalna kaplanija, župnija pa je postala 1892!
1813. leta je cerkev pogorela, pogorelo pa je tudi župnišče. Zato so cerkev obnovili.
Leta 1859 je župnija Kapla spadala pod Sekovško škofijo (Graz), leta 1923 pa je postala del Lavantinske škofije (Maribor).
Zadnja večja obnova cerkvene stavbe je bila leta 1987 in 1992!
Vir: Spominska plošča na cerkvi sv. Katarine, Kapla.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
DOBRODOŠLI,
SPOŠTOVANI GOSTJE, IZLETNIKI, ROMARJI…
Ime Kapla prvič zasledimo že leta 1056!
Kdaj je bila zgrajena prva cerkev, ni znano, vendar se kot Remšniška podružnica omenja 22.9.1389 v listini deželnega arhiva na Dunaju!
Sedanja Kapla se je razvila v srednjem veku, ko so si podložniki gradov krčili gozd in ustanavljali samotne kmetije. Prihajali so iz Koroške, zato je na tem prostoru še danes značilno koroško narečje. Kapla spada narečno pod Koroško, ozemeljsko pa pod Štajersko!
V času turških vpadov (1532) je bila cerkev požgana in oskrunjena, vendar so jo 1535 ponovno obnovili in blagoslovili.
Leta 1795 je Kapla postala lokalna kaplanija, župnija pa je postala 1892!
1813. leta je cerkev pogorela, pogorelo pa je tudi župnišče. Zato so cerkev obnovili.
Leta 1859 je župnija Kapla spadala pod Sekovško škofijo (Graz), leta 1923 pa je postala del Lavantinske škofije (Maribor).
Zadnja večja obnova cerkvene stavbe je bila leta 1987 in 1992!
Župnija šteje 880 prebivalcev. Ob večerih je cerkev osvetljena in posebej očarljiva.
Cerkev je posvečena sv. Katarini Sinajski (Aleksandrijski), ki goduje 25. novembra!
HVALA ZA OBISK IN VAŠ DAR
ZA VZDRŽEVANJE CERKVE

Občina

Podvelka

Geografska določitev lege

Plošča je pritrjena na fasado župne cerkve sv. Katarine.
Zgornja Kapla
2362 Kapla

Čas nastanka

2. polovica 90-tih let 20. stoletja

Lastnik / Varuh

Župnija Kapla

Povezave k leksikonu