LoginKriž pri Četniku

Foto: Vinko Skitek 2010

Križ pri Četniku

Križ pri Četniku - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Križ pri Četniku

Križ pri Četniku - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Železen križ in korpus sta pritrjena na drevo. Križ pokriva dvokapna železna streha. Okoli korpusa je ovit venec iz umetnih rož.

Legenda, zgodovina, pravljica

Križ je pritrjen na drevesu, ki stoji okoli 30 metrov nižje od poti v gozdu, pod domačijo Četnik. Križ je postavljen v spomin na 13 ustreljenih ljudi, ki so jih partizani prignali s Fale, pri Četniku zaslišali in potem posamezno vodili v gozd ter ubili. Devet jih je pokopanih v skupnem grobu (med njimi ena ženska), ostale tri so pokopali posamezno, enega pa so odpeljali na pokopališče na Kaplo. Alojz Adam je vse to videl, saj je v bližini pasel živino.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995, str. 111.

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo s Križanim

Občina

Podvelka

Geografska določitev lege

Križ je pritrjen na drevesu pod domačijo Četnik na Sp. Kapli 44.
Spodnja Kapla 44
2362 Kapla

Čas nastanka

Po letu 1945

Lastnik / Varuh

Domačija p.d. Četnik

Povezave k leksikonu