LoginSpomenik hidroelektrarne Ožbalt

Foto: Vinko Skitek 2010

Spomenik hidroelektrarne Ožbalt

Spomenik hidroelektrarn Ožbalt - Slika 1

Opis

Vodna turbina hidroelektrarne Ožbalt. Pod njim je spominska plošča s tehničnimi podatki.

Legenda, zgodovina, pravljica

Druga elektrarna na odseku Drave od Vuzenice do Fale je bila zgrajena v letih 1957-1960 kot dvojčica višje ležeče HE Vuhred.
HE Ožbalt, četrta elektrarna na slovenskem delu Drave, izkorišča energetski potencial Drave na odseku od HE Vuhred do pričetka zajezitve HE Fala. Okoliščina, da je bila grajena kot dvojčica HE Vuhred, je omogočila več poenostavitve predvsem pri opremi in izvedbi del, kar je pripomoglo k hitrejši gradnji. Elektrarno so pričeli graditi 1957 in po treh letih sta že pričela obratovati dva agregata. Ker ima HE Ožbalt enake energetske parametre kot HE Vuhred, je bila tudi zanjo izbrana stebrna izvedba.
Z zajezitvijo reke Drave z jezovno zgradbo je nastalo akumulacijsko jezero dolžine 12,7 km.
Nanje so priključeni trije mrežni transformatorji in tri daljnovodna polja.
Vir: http://www.dem.si/slo/elektrarneinproizvodnja.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
TITOVI ZAVODI
LITOSTROJ
LJUBLJANA- SLOVENIJA
HE OŽBALT- TURBINA 1

Občina

Podvelka

Geografska določitev lege

Spomenik v obliki turbine stoji pred vhodom v HE Ožbalt.
Ožbalt
2361 Ožbalt

Čas nastanka

1957-1960

Umetnik / Umetnica

Litostroj Ljubljana

Lastnik / Varuh

HE Ožbalt, Dravske elektrarne Maribor d.d.

Povezave k leksikonu