LoginŽelezniški most v Podvelki

Foto: Vinko Skitek 2011

Železniški most v Podvelki

Železniški most - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Železniški most v Podvelki

Železniški most - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Železen most je narejen iz pudlanih jeklenih traverz, ki so med seboj zakovičene. Poleg vodoravne smeri, so traverze med seboj postavljene in pritrjene tudi v poševni smeri, tako da tvorijo lepe kariraste vzorce. Vodoravne traverze so postavljene na dveh zazidanih nosilcih iz kamna na vsaki strani potoka.

Legenda, zgodovina, pravljica

Most je del železniške proge Celovec-Maribor, zgrajene med leti 1857-1863. "Na celotni progi je okrog 300 mostov in prepustov zaradi številnih hudournikov. /.../ Progo iz Marobora do Vuzenice so odprli 13. novembra 1862, celotno progo iz Maribora do Celovca pa šele 31. marca 1863, in do Beljaka 12. januarja 1864."

Vir: Ivan Mohorič, Zgodovina železnic na Slovenskem. Ljubljana 1968, str. 81-82.

Občina

Podvelka

Geografska določitev lege

Most stoji ob zahodnem robu naselja Podvelka, ob izlivu potoka Velka v reko Dravo.

Čas nastanka

1861- 1863

Lastnik / Varuh

Slovenske železnice

Povezave k leksikonu