LoginStudenec Večna voda

Foto: Vinko Skitek 2010

Studenec Večna voda

Studenec Večna voda - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Studenec Večna voda

Studenec Večna voda - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Leseno korito, v katerega je napeljana studenčna voda. Tatrman je enostavno oblikovan kot okrogla pipa.

Legenda, zgodovina, pravljica

Naravni izvir vode priteče v dolino kot studenčnica. Na koncu njegove poti je prostovoljno gasilsko društvo Kapla uredilo prostor za počitek in možnost odžejati se na poti.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na tabli:
VEČNA VODA
POPOTNIK,
TO SI SVAJE ZMOTRANE
NAGE SPOHEJAJ, PA
DARE MARZLE VADE
SE NAPIJ.
PGD KAPLA

Občina

Podvelka

Geografska določitev lege

Studenčno korito stoji ob cesti Sp. Kapla na Zg. Kaplo.
Spodnja Kapla
2362 Kapla

Lastnik / Varuh

PDG Kapla

Povezave k leksikonu