LoginKrajcvirtova kapela

Foto: Vinko Skitek 2010

Krajcvirtova kapela, na Spodnji Kapli na Kozjaku

Krajcvirtova kapela - Slika 1

Opis

Zidana, preprosta, manjša kapela zaprtega tipa. Ima notranji prostor. Pokriva jo dvokapna streha krita z opečnato kritino.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelo pri Krajcvirtu na Sp. Kapli so postavili v letu 1897. To je zapisano na križu, ki je pritrjen v notranjosti kapele. Na njem piše, da jo je zgradil neki F.D. Javornigg in je bila posvečena 18. avgusta 1897. Ta podatek je po vsej verjetnosti točen, saj je bila sedanja hiša pri Krajcvirtu (gospodar pri križu) zgrajena leta 1895, ko je nekdanje Kapunovo posestvo (kmetiji se je reklo Kapun) kupil Ludvik Rihter (1855-1905) od obubožanega prejšnjega lastnika. Prišel je iz Arveža, sicer pa je bil doma na Češkem. Ker je imel gostilno, je v Krajcvirtovi hiši naredil ledenico, ki je v poletnih mesecih prišla še kako prav zaradi mrzle pijače. Kapelico je najverjetneje postavil z namenom spoštovanja do nekdanjih lastnikov Kapunove kmetije ali pa je želel veliko božjega blagoslova pri svojem delu. Po prvi svetovni vojni, ko so določili mejo med Avstrijo in »staro Jugoslavijo«, so v hiši prebivali tudi »financarji«, ki so leta 1935 imeli svoj tamburaški orkester. Pogosto so muzicirali, posebej pri Rihterjevi in Štrablekovi gostilni. Križ v kapeli je bil leta 1961 obnovljen, prav tako še enkrat v letu 1988, ko sta kapelo obnovila sedanja gospodarja Ludvik in Roza Rihter.

Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini. Koroški tednik, let III, št. 10, 11. marec 1999, str.7; Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta. Kapla, 1995, str.103.

Upodobljeni motivi / napisi

V notranjosti je razpelo s Križanim.
Na hrbtni strani križa je zapisano: F.D. Javornigg, 18. avgust 1897.

Občina

Podvelka

Geografska določitev lege

Kapela stoji v bližini Krajcvirtove hiše na Spodnji Kapli 105
Spodnja Kapla 105
2362 Kapla

Čas nastanka

1897, obnovljena 1961 in 1988

Umetnik / Umetnica

Kapelo je zidal Ludvik Richter

Lastnik / Varuh

Ludvik Richter ml.

Povezave k leksikonu