LoginMarijina tabla pri Zgornjem Kočuniku

Foto: Vinko Skitek 2010

Marijina tabla pri Zgornjem Kočuniku

Marijina tabla pri Zgornjem Kočuniku - Slika 1

Opis

Leseno znamenje je pravokotne oblike in pokrito z leseno dvokapno streho. Zapirajo ga lesena in zastekljena vratca.

Legenda, zgodovina, pravljica

Marijina tabla s podobo Marije je bila postavljena v zahvalo zaradi srečne vrnitve Antona Poglovnika (roj. 1922) iz nemške vojske. Ko se je leta 1945 vračal proti domu, kjer je živela njegova mama, je najprej zagledal vogal te kajže in si rekel: »Tukaj bo stala zahvalna tabla v čast Mariji, ker sem se vrnil živ in zdrav iz vojnih strahot.« Kasneje je obljubo izpolnil. Znamenje so pred okoli 16 leti obnovili.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995, str. 109.

Upodobljeni motivi / napisi

V znamenju je shranjen kip Marije.

Občina

Podvelka

Geografska določitev lege

Znamenje je pritrjeno na kajžo pri Zgornjem Kočuniku na Sp. Kapli 6.
Spodnja Kapla 6
2362 Kapla

Čas nastanka

Po letu 1945, obnovili 1994

Lastnik / Varuh

Domačija p.d. Zg. Kočunik

Povezave k leksikonu