LoginSpomenik padlim borcem

Foto: Vinko Skitek 2010

Spomenik padlim borcem

Spomenik padlim borcem - Slika 1

Opis

Marmornat pravokoten spomenik z napisno ploščo. Spomenik je posvečen padlim borcem Kaple.

Legenda, zgodovina, pravljica

Pri Tacerjevih, po domače Tartinekovih na Zgornji Kapli, je bila spomladi 1944 prva partizanska postojanka na Kozjaku. Maja 1944 je Kobanski vod Lackovega odreda izvedel na Kapli prvo partizansko preskrbovalno akcijo na Kozjaku. Oktobra 1944 so se enote Lackovega odreda na Kapli dvakrat spopadle z Nemci, ki so utrpeli večje izgube. Pri Šantlovi kmetiji na Zgornji Kapli sta v spopadu z nemškimi orožniki 7. avgusta 1944 padla komisar 1. bataljona Pohorskega odreda Alojz Kokol-Gortan in Lizika Venger-Živka.
Konec leta 1944 in v začetku leta 1945 so bile na območju Kaple zopet borbe z Nemci. Na bližnjem Dvoršnikovem vrhu je v borbi 31. januarja 1945 padel namestnik komandanta Lackovega odreda Dragutin Babić.
Vir: Marjan Žnidarič, Spominska obeležja Lackovega odreda, Maribor, 2007, str. 59.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
V SPOMIN
PADLIM BORCEM KOT ŽRTVAM FAŠISTIČNEGA TERORJA V ČASU NOB
(našteta so imela in letnice padlih)
NE ŽALUJTE ZA NAMI, BODITE HRABRI, KAKOR SMO BILI MI.
SLAVA JIM

Občina

Podvelka

Geografska določitev lege

Spomenik stoji pred osnovno šolo na Zgornji Kapli.
Zgornja Kapla
2362 Kapla

Čas nastanka

Obnovljen 2000

Lastnik / Varuh

Občina Podvelka, ZB za vrednote NOB Kapla

Povezave k leksikonu