LoginMočivnikova kapela

Foto: Vinko Skitek 2010

Močivnikova kapela

Močivnikova kapela - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Močivnikova kapela

Močivnikova kapela - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Velika zidana kapela odprtega tipa. Kapela ima notranji prostor z oltarno mizo, na kateri je kip Marije. Streha je strma dvokapnica in krita z opeko. Zunanje niše niso poslikane. V zatrepu kapele je napisna plošča. Vhod v notranjost zapirajo lesena vrata s steklenim oknom.
Kapela je lepo vzdrževana.

Legenda, zgodovina, pravljica

Leta 1943 se je Julijana Topler, gospodarica na Močivnikovem posestvu, zaobljubila, da bo postavila kapelo, če se njen mož Rudolf srečno vrne iz druge svetovne vojne. Res se je vrnil živ in zdrav, vendar je bila obljuba izpolnjena šele leta 1985. Ker je v letu 1981 umrl tudi sin Rudolf, je sedanja kapela tudi spomin nanj in za srečo in blagoslov Močivnikove domačije. Kapela je bila blagoslovljena leta 1985. Blagoslovil pa jo je takratni župnijski upravitelj Jože Kolmanko.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995, str.103,104.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na kapeli:
19 T.R.J. 85
V notranjosti je kip Marije.

Občina

Podvelka

Geografska določitev lege

Kapela stoji na domačiji Močivnik, ob državni meji Slovenija-Avstrija, na Zgornji Kapli 13.
Zgornja Kapla 13
2362 Kapla

Čas nastanka

1985

Lastnik / Varuh

Družina Gros

Povezave k leksikonu