LoginPušnikova kapela

Foto: Srečko Štajnbaher 2010

Pušnikova kapela

Pušnikova kapela - Slika 1

Foto: Srečko Štajnbaher 2010

Arhitekturni detajl na Pušnikovi kapeli

Pušnikova kapela - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Bogato neoklasično členjena kapelica zaprtega tipa iz prve polovice 19. stoletja, pokrita s skodlasto dvokapnico. Fasade členijo polkrožen vhod s pilastroma, plitki sedlati niši, pilastri in profiliran venčni zidec. Plastičnost pročlja kapele spominja na neoklasistično profano arhitekturo.

Legenda, zgodovina, pravljica

Ker je pred 150 do 200 leti vsako leto poleti toča na polju uničevala pridelek, so zoper tega postavili kapelo. in res, toče ni več bilo.
Govora je pa tudi o tem, da je na tem mestu v času turških vpado stal stolp, iz katrega so opazovali prihod Turkov in s tem opozarjali sosede na nevarnost. Danes stolpa ni več, je pa okoli kapele precej ostankov in strtih koščkov opeke in gradbnega materiala.

Po podatkih Glasenčnika je kapepa bila obnovljena in blagoslovljena 1968.

Vir: Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta. 1995, str. 105.

Občina

Podvelka

Evidenčna številka dediščine

18293

Geografska določitev lege

Kapelica stoji zahodno od domačije Pušnik (Zgornja Kapla 66), zahodno od ceste Ožbalt - Zgornja Kapla.
Zgornja Kapla 66
2363 Podvelka

Čas nastanka

prva polovica 19. stoletja

Lastnik / Varuh

Kozjek Anton in Marija

Povezave k leksikonu