LoginSpominska plošča na Klančnikovi domačiji

Foto: Vinko Skitek 2011

Spominska plošča na Klančnikovi domačiji

Spominska plošča na Klančnikovi domačiji - Slika 1

Opis

Marmornata plošča, posvečena sedmim partizanom Lackove čete, ki so padli 4. marca 1945.

Legenda, zgodovina, pravljica

Pohorska četa Lackovega odreda je bila večkrat na Rdečem bregu med dolino Drave in Lovrenško kotlino. Ko je bila 3. marca 1945 zopet na Klančnikovem posestvu na Rdečem Bregu, jo je iznenada napadla sovražnikova enota.
V borbi je padlo sedem partizanov in ena partizanka. Še isto popoldne so padle tovariše pokopali ob robu bližnjega gozda.
Vir: Marjan Žnidarič, Spominska obeležja Lackovega odreda, Maribor, 2007, str. 57.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
V SPOMIN NA BORBO LACKOVE ČETE
4. MARCA 1945 V KATERI JE PADLO
SEDEM PARTIZANSKIH BORCEV:
BART JOŽE IZ ŠMARTNA PRI SLOVENJ GRADCU
HELBL ALOJZ Z RDEČEGA BREGA
GREBENC ANDREJ IZ RIBNICE
IN ŠTIRJE NEZNANI BORCI

Občina

Podvelka

Evidenčna številka dediščine

EŠD 8224

Geografska določitev lege

Plošča je pritrjena na vzhodni fasadi Lovskega doma (nekoč Klančnikove domačije), Rdeči Breg 49.
Rdeči breg 49
2363 Podvelka

Čas nastanka

1957

Lastnik / Varuh

Odbor Lackovega odreda

Povezave k leksikonu