LoginKriž ob novem gradu Bekštanj

Foto: Uši Sereinig 2010

Križ ob novem gradu Bekštanj - Slika 1

Foto: Ana Beno 2010

Križ ob novem gradu Bekštanj - Slika 2

Foto: Ana Bezek 2010

Križ ob novem gradu Bekštanj - Slika 3

Foto: Ana Bezek 2010

Sv. Jurij

Križ ob novem gradu Bekštanj - Slika 4

Foto: Uši Sereinig 2010

Sv. Florijan

Križ ob novem gradu Bekštanj - Slika 5

Foto: Uši Sereinig 2010

Sv. Lovrenc

Križ ob novem gradu Bekštanj - Slika 6

Foto: Uši Sereinig 2010

Strešica

Križ ob novem gradu Bekštanj - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Slopno znamenje kvadraste oblike s poudarjenim zidnim vencem ter nastavkom s poslikanimi nišami. Vse štiri niše so na vrhu šilasto zaključene. Štirikapna streha piramidaste oblike je v spodnjem delu rahlo usločena ter krita z lesenimi skodlami. Na vseh straneh ima naoknico s strešico – verjetno se je tu poigral neki spretni rokodelec. Na zahodni strani znamenja je v spodnjem delu dodan kovinski križ z napisom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Znamenje je nastalo okoli leta 1780, ko so si lastniki starega gradu v dolini postavili nov dom.
V bližini stoji cerkev sv. Lovrenca in verjetno je zaradi tega na znamenju upodobljen tudi sv. Lovrenc.

Upodobljeni motivi / napisi

S: sv. Florjan
V: sv. Jurij
J: sv. Hubert
Z: sv. Lovrenc
Napis na kovinskem križu: Betty Riedl
1894 – 1949

Občina

Bekštanj/Finkenstein

Geografska določitev lege

Znamenje stoji na vzhodni strani novega gradu, ob igrišču za golf, Vodiča vas

Čas nastanka

Konec 18. Stoletja (okoli leta 1780)

Umetnik / Umetnica

A. Warzilek

Lastnik / Varuh

Lastniki novega gradu

Povezave k leksikonu