LoginLoški vojni in brambovski spomenik

Foto: Ana Bezek 2011

Loški vojni in brambovski spomenik

Loški vojni in brambovski spomenik - Slika 1

Foto: Ana Bezek 2011

Loški vojni in brambovski spomenik

Loški vojni in brambovski spomenik - Slika 2

Foto: Ana Bezek 2011

Imena brambovcev na loškem spomeniku

Loški vojni in brambovski spomenik - Slika 3

Foto: Ana Bezek 2011

Loški vojni in brambovski spomenik, osrednji motiv

Loški vojni in brambovski spomenik - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Delno odprt, zidan spomenik pokriva usločena piramidna streha, krita z bitumenskimi skodlami. V vrhu je zaključena s križem. Streha je podprta s štirimi stebri. Spomenik je z zadnje strani zidan, spredaj pa dostop v nišo omejuje železna ograja.
Orientiran je proti jugu, prost dostop.

Legenda, zgodovina, pravljica

Spomenik je bil postavljen in blagoslovljen 1922, v okviru 2. obletnice plebiscita. Popolna obnova je potekala leta 1999; ob tej priložnosti so spomenik tudi obrnili v smer proti jugu.
Pri spomeniku potekajo zlasti ob okroglih obletnicah plebiscita večja slavja.
V Ločah, kjer je bilo volišče, je glasovalo 64,3 % prebivalstva za SHS in 35,7 % za Avstrijo.

Upodobljeni motivi / napisi

Osrednji motiv: Simbolična upodobitev Jepe / Kepe, žene v beli noši, ki prijateljsko združuje dve deželi (Slovenijo in Avstrijo); ob strani sta upodobljena dva borca: vojak in brambovec.

Levo spodaj: seznam borcev, ki so se pred plebiscitom borili za avstrijsko stran
Desno spodaj: seznam padlih v prvi svetovni vojni

Na stebrih:
Levo: grb trške občine Bekštanj
Desno: grb Koroške

Občina

Bekštanj/Finkenstein

Geografska določitev lege

Ob glavni cesti pred nekdanjo pošto; Rožanska cesta 34.

Čas nastanka

1922

Umetnik / Umetnica

Poslikave: Gottfried Aichholzer, 1973

Lastnik / Varuh

Spomeniški odbor Loče